POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego ściśle przestrzegamy zasad prawa ochrony danych obowiązujących w poszczególnych krajach.

Dane osobowe są gromadzone na tej stronie tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie konieczne. Dane zamówienia wykorzystujemy wyłącznie do realizacji zamówienia. Wszystkie dane klientów są przechowywane i wykorzystywane przez nas zgodnie z odpowiednimi przepisami austriackiej ustawy o ochronie danych (Datenschutzgesetz - DSG), GDPR i austriackiej ustawy o telekomunikacji (Telekommunikationsgesetz - TKG). W żadnych okolicznościach zebrane dane nie będą sprzedawane ani przekazywane osobom trzecim z innych powodów.

To są:

- Typ / wersja przeglądarki

- używany system operacyjny

- URL odsyłającego (poprzednio odwiedzona strona)

- Nazwa hosta komputera dostępu (adres IP)

- Czas żądania serwera

Dane te nie mogą być przypisane żadnym osobom. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych, a dane są usuwane po ocenie statystycznej.

Cookies

Strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookie w kilku miejscach. Służą one do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej skuteczna i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „session cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Pliki cookie nie powodują uszkodzenia komputera i nie zawierają wirusów.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, wymagamy od Ciebie prawidłowego adresu e-mail oraz potwierdzenia, które pozwala nam zweryfikować, że jesteś właścicielem danego adresu e-mail lub że właściciel zgadza się na otrzymywać newsletter. (Double-Opt-In)

Dalsze dane nie będą gromadzone. Możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie.

 

 

Prawa w zakresie DSGVO

Masz prawo w każdej chwili do informacji, korekty, przekazania, sprzeciwu i usunięcia danych przechowywanych dotyczących Twojej osoby, jej pochodzenia i odbiorcy, a także celu przetwarzania danych w rozumieniu DSGVO.

Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji poufnych przekazanych nam przez nabywcę, które są oznaczone jako takie, oraz do przechowywania, przetwarzania lub przetwarzania danych osobowych powierzonych nam wyłącznie w ramach naszych działań związanych z niniejszą umową. Jeśli zaangażowane są osoby trzecie (np. Zastępcy), wykonawca musi nałożyć na podwykonawcę te same obowiązki. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje nadal po zakończeniu umowy.

Na życzenie dostarczymy Państwu w dowolnym momencie i bezpłatnie informacje o przechowywanych danych osobowych o użytkowniku, o jego pochodzeniu, o odbiorcach io celu przechowywania. Informacje można uzyskać pod następującymi danymi kontaktowymi:

Friendly House Handels-GmbH
Wiedner Hauptstr. 39, 1040 Vienna, Austria
Telephone: +43/ 1/ 503 4 503
Fax: ++43/ 1/ 503 4 503 99
E-Mail: office@friendlyhouse.at

Dane osobowe będą przechowywane przez nas tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania usługi, o którą prosiłeś lub na którą wyraziłeś zgodę, chyba że prawo wymaga inaczej, na przykład w toczącym się postępowaniu sądowym.

Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Z reguły można skontaktować się z organem nadzoru w zwykłym miejscu zamieszkania lub w siedzibie naszej firmy. To austriacki organ ochrony danych.

Dalsza informacja

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików „cookie”, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Twoim komputerze, aby pomóc stronie analizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników. Dzięki temu chcemy ulepszyć naszą ofertę online jeszcze bardziej dla Ciebie w przyszłości.