Prawo do anulowania 

Konsumenci mają czternastodniowe prawo do anulowania zakupu.

 

Prawo do anulowania nie dotycz:. 

  1. a) w sprawie dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla których produkcji indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta jest istotne lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
  2. b) na dostawę towarów, jeżeli ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi towarami po ich dostarczeniu,
  3. c) w sprawie dostarczania nagrań audio lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu,
  4. d) w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

 

 

Instrukacja jak anulować zakup:

 

Prawo do anulowania 

 

Masz prawo anulować tę umowę w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty, w której ty lub osoba trzecia wyznaczona przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, posiada lub weszła w posiadanie towary. 

Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, musisz powiadomić nas o tym: 

FriendlyHouse Handels GmbH, Wiedner Hauptstrasse 39, 1040 Wien, office@friendlyhouse.at, 0043/1 5034503-99 Fax

 

w drodze jednoznacznej deklaracji (list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu możesz użyć załączonego formularza anulowania, ale nie jest to obowiązkowe. Uznaje się, że termin odwołania jest spełniony, jeżeli powiadomienie o wykonaniu prawa do anulowania zostanie wysłane przed upływem okresu anulowania. 

 

Konsekwencje odwołania 

Jeśli anulujesz tę umowę, będziemy zobowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych przez ciebie płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza standardowa metoda wysyłki oferowana przez nas) w okresie czternastu dni od daty otrzymania przez nas powiadomienia o anulowaniu niniejszej umowy. W przypadku takiej spłaty użyjemy tej samej metody płatności, która została użyta podczas transakcji, chyba że zaznaczysz w informacji do nas o innej metodzie; w żadnych okolicznościach nie pobieramy opłat za tę zwrot.

Możemy odmówić spłaty, jeśli nie otrzymamy towaru na czas umowny tj. 14 dni lub dostarczenia dowodu, że towar został wysłany z powrotem. Jesteś zobowiązany do odesłania towaru ciągu czternastu dni od daty, w której powiadomiłeś nas o anulowaniu niniejszej umowy, na:

FriendlyHouse Handels GmbH, Wiedner Hauptstrasse 39, 1040 Vienna, office@friendlyhouse.at, 0043/1 5034503-99 Fax

Uznaje się, że termin został dotrzymany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty wysyłki zwrotnej towarów. Będziesz odpowiedzialny tylko za utratę wartości towarów, jeśli taka utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie są konieczne do zbadania właściwości, jakości i funkcjonowania towarów.