Ważne od 01.11.2015

Dodatkowa ochrona, bez dodatkowych kosztów! Oferujemy pełne wsparcie klienta i ochronę przy każdym zakupie!

W przeciwieństwie do zwykłej gwarancji producenta, gwarancja friendlyhouse dotyczy tylko konsumentów. Konsument jest uważany za każdą osobę, która zawiera transakcję prawną wyłącznie w celach prywatnych, którą można przypisać do zawodu niekomercyjnego lub do pracy na własny rachunek (np. Odsprzedaży lub wynajmu).

Od 01.11.2015 r. Gwarancja friendlyhouse jest ważna od daty zakupu przez 3 lata. Konsument nie może go przenieść! Gwarancja dotyczy wad produktu, które wynikają z wad materiałowych lub produkcyjnych.

Gwarancja friendlyhouse nie obejmuje:

części zużywające się - zwłaszcza tłumiki, przyciski sterujące, napędy CD, igły, lampy, uszkodzone wyświetlacze itp., braki spowodowane modyfikacjami lub zmianami dokonanymi przez samego konsumenta, czynnościami nie wykonanymi przez nas lub oficjalnym warsztatem, nieprzestrzeganiem instrukcje bezpieczeństwa lub obsługi, oznaki zużycia spowodowane niewłaściwym użyciem lub użyciem siły (np. upuszczenie, uderzenie itp.), uszkodzenie podczas transportu.

Jeśli naprawy gwarancyjne zostaną wykonane w ciągu 3 lat, okres gwarancji nie zostanie przedłużony.

friendlyhouse ma prawo wybrać, czy produkt ma być naprawiony, czy wymieniony bezpłatnie. W przypadku wymiany wadliwy sprzęt stanie się naszą własnością. Wymiana produktu wymaga kompletnego oryginalnego opakowania zawierającego wszystkie akcesoria.

Gwarancja producenta oraz wszelkie inne dodatkowe gwarancje nie podlegają gwarancji oferowanej przez friendlyhouse.

Aby skorzystać z gwarancji friendlyhouse, proszę pamiętać o:

Skontaktuj się z nami przez e-mail lub telefon i opisz swój problem. Może możemy Ci pomóc od razu, abyś nie musiał przesyłać nam swojego urządzenia! Zapakuj urządzenie tak dobrze, jak to możliwe, używając oryginalnego opakowania, w tym wszystkich oryginalnie dostępnych akcesoriów. Do wysyłki konieczne jest również inne opakowanie, aby opakowanie urządzenia i samo urządzenie nie uległy uszkodzeniu. Potrzebujemy również kopii faktury, danych kontaktowych i szczegółowego opisu błędu. Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zwrotu. Prosimy o przesłanie uszkodzonego urządzenia na koszt: Friendly House, Wiedner Hauptstr.39, 1040 Vienna. Przetworzymy Twoją reklamację tak szybko, jak to możliwe! Z ważną gwarancją zwrócimy Ci koszty wysyłki. Jeśli naprawa nie jest objęta 3-letnią gwarancją, oferujemy płatny koszt naprawy. Prosimy o podanie prośby o kosztorys przy wysyłaniu nam urządzenia!